เติมเงินสะสมรับ KHONGKHAPHAN DOOM และ GOLD PANTHER BOX
เติมสะสม 1,000 บาท (17 - 23 กันยายน), เติมสะสม 2,000 บาท (3 - 30 กันยายน)
01/01/70
โปรโมชั่น MASAMUNE KATANA BOX
โปรโมชั่นเติมเงินประจำวันที่ 10 - 16 กันยายน
09/09/20
โปรโมชั่นเติมเงินสะสม 1,000 - 2,000 บาท
เติมสะสม 1,000 บาท (10 - 16 กันยายน), เติมสะสม 2,000 บาท (3 - 30 กันยายน)
09/09/20
เติมเงินสะสมรับ KHONGKHAPHAN DOOM และ GOLD PANTHER BOX
เติมสะสม 1,000 บาท (3 - 9 กันยายน), เติมสะสม 2,000 บาท (3 - 30 กันยายน)
09/01/20