e-sport
16/04/2024
SF HALL OF FAME & LEGEND กล่อง 2 !!! ซีรี่ย์แห่งเกียรติยศและเหล่าตำนานทีม

 

SF HALL OF FAME & LEGEND ซีรี่ย์แห่งเกียรติยศและเหล่าตำนานทีมแชมป์ 

อาวุธแรร์ประจำการแข่งขันอย่างเป็นทางการปี 2024 

 

 

- เปิดจำหน่าย 5-20 เม.ย. 67 -

*เมื่อสิ้นสุดการจำหน่ายกล่องจะถูกปิดและเปิดจำหน่ายกล่องถัดไป*

 

 

เงื่อนไขป้ายตรา รอติดตามเร็วๆนี้

 

 

ซื้อกล่องสุ่มที่นี่ 

https://bit.ly/4akl1x1

 

ราคากล่องละ 50 บาท

ซื้อ 6กล่อง แถม 1กล่อง ราคา 300 บาท

ซื้อ 10กล่อง แถม 2กล่อง ราคา 500 บาท

ซื้อ 20กล่อง แถม 5กล่อง ราคา 1,000 บาท

 

 

รายละเอียดไอเทมภายในกล่องสุ่ม

 

LEGEND PSG-1C (ถาวร) ไอเทมสามารถจำหน่ายใน Myarena Market ได้

 

 

HOF DESPERADO (ถาวร) ไอเทมสามารถจำหน่ายใน Myarena Market ได้

 

 

HOF M18 SMOKE (ถาวร) ไอเทมสามารถจำหน่ายใน Myarena Market ได้

 

 

ICE FLOWER BULLET MARK ไอเทมสามารถจำหน่ายใน Myarena Market ได้

 

 

WHITE TIGER SET (7วัน) ไอเทมสามารถกดใช้งานได้เท่านั้น

 

 

5,000 DE ไอเทมสามารถกดใช้งานได้เท่านั้น

 

 

10,000 DE ไอเทมสามารถกดใช้งานได้เท่านั้น

 

 

 

SPEED UP PACKAGE (7วัน) ไอเทมสามารถกดใช้งานได้เท่านั้น

 

 

WEAPONKIT1 (20ชิ้น) ไอเทมสามารถกดใช้งานได้เท่านั้น

 

 

 

 WEAPONKIT2 (20ชิ้น) ไอเทมสามารถกดใช้งานได้เท่านั้น

 

 

 SECINDARY UPGRADE1 (20ชิ้น) ไอเทมสามารถกดใช้งานได้เท่านั้น

 

 

 SECINDARY UPGRADE2 (20ชิ้น) ไอเทมสามารถกดใช้งานได้เท่านั้น

 

 

MELEE UPGRADE1 (20ชิ้น) ไอเทมสามารถกดใช้งานได้เท่านั้น

 

 

MELEE UPGRADE2 (20ชิ้น) ไอเทมสามารถกดใช้งานได้เท่านั้น

 

 

WEAPON KIT1 SL (20ชิ้น) ไอเทมสามารถกดใช้งานได้เท่านั้น