event
20/10/2022
SF SURPRISE MIX BOX การันตีอาวุธถาวร !!! ขาย Market ได้

 

SF SURPRISE MIX BOX การันตีอาวุธถาวร !!! ขาย Market ได้

 

 

 

 

TREASURE MACHETE (ถาวร)

 

URD M4A1 (ถาวร)

SNAKE SOUL EVL UZI (ถาวร)

 

MERCENARY M67 (ถาวร)

 

ORIGIN MUSKET (ถาวร)

 

 

 

-ระยะเวลากิจกรรม 21 - 27 ตุลาคม 2565-

 

 

 

=- รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรม -=

 

 

-ผู้เล่นสามารถรับกล่อง SURPRISE MIX BOX ตามเงื่อนไขดังนี้ดังนี้

-เล่นสะสมเวลาครบ 500 นาที รับกล่องสุ่ม SURPRISE MIX BOX การันตีสุ่มอาวุธถาวร 1 ชิ้น

 

 

 

-เมื่อผู้เล่นกดรับไอเทมกล่องสุ่ม ไอเทมจะเข้าคลังส่วนตัว My Arena

-ไอเทมสามารถกดใช้งานเข้าเกมได้หรือสามารถจำหน่ายใน My Arena Market 

-ผู้เล่นสามารถรับกล่องสุ่มอาวุธถาวรเพียงไอดีละ 1 ครั้งเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม