event
03/08/2022
SF ต้อนรับทหารเก่ากลับบ้าน รับฟรี DISCO M4A1ถาวร และ White Tiger Set30วัน

 

SF กิจกรรมต้อนรับทหารกลับบ้านรับทันฟรีอาวุธถาวรใหม่ ชุดและไอเทมพร้อมรบ

 

 

- ระยะเวลากิจกรรม 3-31 สิงหาคม 2565 -

 

 

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม 

1.ไอดีที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ล๊อคอินหรือเข้าเกมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 เท่านั้นจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้


2.ไอดีที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นไอดีที่สร้างก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 เท่านั้นจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้


3.ผู้เล่นต้องรับไอเทมก่อนทำการล๊อคอินเข้าเกม หากผู้เล่นทำการล๊อคอินเข้าเกมก่อนจะไม่สามารถรับไอเทมได้


4.เมื่อกดรับไอเทมจะเข้าตัวละครของผู้เล่น ผู้เล่นต้องมีตัวละครที่สร้างไว้ก่อนรับไอเทม


5.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการไอเทมรางวัลหรือเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


6.การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

รางวัลไอเทมกิจกรรม

DISCO M4A1 (ถาวร)

 

WHITE Tiger Set (30วัน)