event
03/08/2022
SF DISCO BOX เล่นรับกล่องสุ่มลุ้นปืนถาวรฟรี

 

 

SF เล่นรับกล่องสุ่ม DISCO BOX ลุ้นปืนถาวร ลุ้นง่ายได้ฟรี !!!

 

 

  

 

 

 

 

 

-ระยะเวลากิจกรรม 3 - 31 สิงหาคม 2565-

 

 

 

=- รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรม -=

 

 

-ผู้เล่นสามารถรับกล่อง DISCO BOX ตามเงื่อนไขดังนี้ดังนี้

-เล่นสะสมเวลาครบ 10 นาที รับกล่องสุ่ม DISCO BOX 5กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 30 นาที รับกล่องสุ่ม DISCO BOX 10กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 60 นาที รับกล่องสุ่ม DISCO BOX 20กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 80 นาที รับกล่องสุ่ม DISCO BOX 40กล่อง

 

 

เมื่อผู้เล่นกดรับไอเทมกล่องสุ่ม ไอเทมจะเข้าคลังส่วนตัว My Arena

-ภารกิจเล่นสะสมเวลาจะรีเซ็ตทุกวัน

-ไอเทมสามารถกดใช้งานเข้าเกมได้เท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายใน My Arena Market 

 

 

สะสมอาวุธ DISCO ครบ 8 ชิ้น 

(DISCO M4A1, DISCO AK74, DISCO PSG-1, DISCO GALIL, DISCO SV-98, DISCO GLOCK18C, DISCO TROPHY, DISCO M67)

 

รับฟรี Emblem & Title SF BASEBALL

(SPEED+0.2 / BODY DEF+3%)

 

(SPEED+0.3 / BODY DEF+4%) 

 

 

 

รายละเอียดไอเทมภายในกล่องสุ่ม

-DISCO M4A1 (ถาวร) / DISCO  M4A1 (1วัน)

 

 

-DISCO  AK74 (ถาวร) / DISCO AK74 (1วัน)

 

 

-DISCO PSG-1 (ถาวร) / DISCO PSG-1 (1วัน)

 

 

-DISCO GALIL (ถาวร) / DISCO GALIL (1วัน)

 

 

-DISCO SV-98 (ถาวร) / DISCO SV-98 (1วัน)

 

 

 

-คุณไม่ได้รับไอเทม (ไอเทมสามารถกดลบจากคลังได้เท่านั้น)