update
18/07/2022
ระบบใหม่แลกเปลี่ยนไอเทม (Recycle) ลุ้นกล่องอาวุธถาวร

 

ระบบใหม่แลกเปลี่ยนไอเทม (Recycle) แลกกล่อง RISING BOX สุ่มอาวุธถาวร 

 

ย่อยไอเทมแลกกล่องที่นี่  http://member.sf.in.th/Recycle/

 

เงื่อนไขแลกไอเเทม

-ผู้เล่นนำไอเทมตีบวก 9A 10A หรือ10S ชนิดใดก็ได้มาแลกเพื่อรับกล่องสุ่ม RISING BOX PERMANENT

-เมื่อผู้เล่นนำไอเทมย่อยสำเร็จแล้ว ระบบไม่สามารถกู้คืนไอเทมได้

 

ไอเทมภายในกล่องสุ่ม RISING BOX (PERMANENT)

RISING UZI 2nd Gen (ถาวร)

RISING DRAGUNOV 2nd Gen (ถาวร)

RISING AWP 2nd Gen (ถาวร)

RISING SHOVEL (ถาวร)

RISING SHARK KNIFE (ถาวร)

RISING DOUBLE WINCHESTER (ถาวร)

RISING BERETTA (ถาวร)

RISING KRISS 2nd Gen (ถาวร)

RISING XM8 2nd Gen (ถาวร)

RISING FAMAS 2nd Gen (ถาวร)

 

*** ไอเทมทุกชนิดเข้า My Arena : ขาย, ใช้งาน, ลบ ***

*** ไอเทมถาวรไม่มีหมดอายุการใช้งาน ***

 

 

วิธีการใช้งาน

Step 1 หน้าหลักระบบแลกเปลี่ยนไอเทม  http://member.sf.in.th/Recycle/

 

Step 2 ระบบจะแสดงอาวุธที่สามารถแลกเปลี่ยนได้

 

Step 3 เลือกอาวุธและกดแลกเปลี่ยนไอเทม

 

Step 4 ท่านได้แลกเปลี่ยนอาวุธสำเร็จ