event
10/05/2022
SF LOGIN สะสมครบ 5วัน (10-16 พฤษภาคม) รับฟรี SECURITY AK74 SILENCE ถาวร

 

SF จัดให้กิจกรรม Login ครบ 5วัน รับอาวุธ SECURITY ถาวรฟรี

รับฟรีไอเทมอาวุธ SECURITY AK74 SILENCE ถาวร 

 

 

- ช่วงเวลากิจกรรม 10-16 พฤษภาคม 2565 -

 

 

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

 

• Login สะสมครบ 5 วันระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2565 รับฟรี SECURITY AK74 SILENCE (ถาวร)

 

สะสมอาวุธ SECURITY ครบ 9 ชิ้น 

(SECURITY M4A1 MOD0, SECURITY AK74 SILENCE, SECURITY PSG-1A1, SECURITY G36C MOD0, SECURITY SV98, SECURITY BERETTA MOD0, SECURITY M67, SECURITY SMOKE, SECURITY FLASHBANG)

 

รับ Emblem & Title SECURITY 

(SPEED+0.2 / BODY DEF+3%)

 

(SPEED+0.3 / BODY DEF+4%)