event
05/05/2022
SF เล่นรับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2ND GEN เพิ่มโอกาสลุ่นมากขึ้น

 

SF เพิ่มโอกาสลุ้นยิ่งขึ้น !!! เล่นลุ้นรับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2nd Gen ฟรี

 

งานนี้ต้องเล่นห้ามพลาดโอกาสเป็นเจ้าของอาวุธระดับ 6 ดาวและสามารถวางขายในตลาด My Arena ได้

 

ที่สุดของอาวุธแรร์ที่ได้จากการเล่นภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น PLATINUM FAMAS 2nd Gen !!!

 

 

 

 

 

-ระยะเวลากิจกรรม  1 - 31 พฤษภาคม 2565-

 

 

 

=- รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรม -=

 

 

-ผู้เล่นสามารถรับกล่อง PLATINUM FAMAS 2nd Gen ตามเงื่อนไขดังนี้ดังนี้

-เล่นสะสมเวลาครบ 5 นาที รับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2nd Gen Box 2กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 20 นาที รับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2nd Gen Box 20กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 40 นาที รับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2nd Gen Box 30กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 60 นาที รับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2nd Gen Box 50กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 80 นาที รับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2nd Gen Box 60กล่อง

 

พิเศษวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนเมษายนนี้ ลุ้นเพิ่ม

-เล่นสะสมเวลาครบ 5 นาที รับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2nd Gen Box 4กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 20 นาที รับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2nd Gen Box 40กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 40 นาที รับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2nd Gen Box 60กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 60 นาที รับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2nd Gen Box 100กล่อง

-เล่นสะสมเวลาครบ 80 นาที รับกล่องสุ่ม PLATINUM FAMAS 2nd Gen Box 150กล่อง

 

-เมื่อผู้เล่นกดรับไอเทมกล่องสุ่ม ไอเทมจะเข้าคลังส่วนตัว My Arena

 

-ภารกิจเล่นสะสมเวลาจะรีเซ็ตทุกวัน

 

 

รายละเอียดไอเทมภายในกล่องสุ่ม

-PLATINUM FAMAS 2nd Gen ถาวร (ไอเทมสามารถใช้งานหรือวางขายในตลาด My Arena)

 

 

 -PLATINUM FAMAS 2nd Gen 1วัน (ไอเทมสามารถใช้งานได้เท่านั้น)

 

 

-คุณไม่ได้รับไอเทม (ไอเทมสามารถกดลบจากคลังได้เท่านั้น)