event
05/10/2021
เป็นเจ้าของ YAMA SERIES เพียงตีบวกอาวุธใดก็ได้ จาก 0 ติด 10S

 

 

ตีบวกอาวุธใดก็ได้ภายในช่วงกิจกรรม จาก 0 ติด 10S

 เลือกรับไอเทมถาวร YAMA SERIES YAMA นักรบแข็งแกร่งที่ผ่านการต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วน

 พร้อมกิจกรรมกันแตกและเพิ่มเรท

 

 

สะสมไอเทมถาวร YAMA SERIES ครบ 5 ชิ้น รับ

 

 

YAMA EMBLEM (SPEED+0.2 / BODY DEF+2%)

 

 


YAMA TITLE (SPEED+0.3 / BODY DEF+3%)

  

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

ตีบวกอาวุธอาวุธใดก็ได้ โดยใช้ไอเทม

Weaponkit I, Weaponkit I SL, Weapon kit II,

Secondary Upgrade I, Secondary Upgrade II,

Melee Upgrade I, Melee Upgrade II

 

 

 

14 - 20 ตุลาคม 2564

 

 

 

• ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผู้เล่นใช้ความผิดปกติหรือช่องโหว่ของระบบของกิจกรรม โดยหากตรวจสอบพบจะถูกลงโทษตามกฎ

• การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด  

 

 

 

 

ไอเทมกิจกรรม 

 

ไอเทม ใช้งาน, ลบ, ขาย, โค้ด

 

 

ภายในประกอบด้วยไอเทม

YAMA AK74

 


YAMA FN FAL

 


YAMA M4A1

 


YAMA M67

 


YAMA PSG-1

 

 

 

 

 ::: หมายเหตุ :::

- ผู้เล่นสามารถใช้ไอเทมเพิ่มเรทการตีบวกได้ทุกชนิด รวมถึงไอเทมกันแตกทุกชนิด    

- สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดครั้ง