promotion
08/09/2021
ใหม่! ปืนซีรี่ย์ METAL จำหน่ายแล้วที่ SF SHOP

 

 

ใหม่! ปืน METAL ความรุนแรงและป่าเถื่อนผสมผสานอารมณ์เมทัลร๊อคเกอร์ ช้อปเลยที่ SF SHOP

 

 

ซีรี่ย์ METAL ประกอบด้วยอาวุธถาวร ดังนี้
METAL DESPERADO, METAL DOUBLE WINCHESTER, METAL FN FAL, METAL KATANA, METAL M4A1,
METAL M18 SMOKE, METAL M67, METAL PSG-1, METAL SHARK KNIFE, METAL UZI 2nd Gen

 

 

สะสมปืนถาวรซีรี่ย์ METAL ครบ 10 ชิ้น รับ


METAL EMBLEM Tier 1     
SPEED+0.3
BODY DEF+4%

 

 

METAL TITLE      
SPEED+0.4
BODY DEF+6%

 

 

เมื่อครอบครอง METAL EMBLEM, Title Tier 1
หากตีบวกอาวุธซีรี่ย์ METAL ติด 10S 2 ชิ้น รับ


METAL EMBLEM Tier2    
SPEED+0.3
BODY DEF+7%
 

 


METAL TITLE Tier2          
SPEED+0.5
BODY DEF+9%

 

 

 

 

16 - 29 กันยายน 2564

  

 

 

 

ไอเทมหลังจากกดซื้อจะเข้าคลัง My Arena

ไอเทม ใช้งาน โค้ด ลบ ขาย ได้

 

 

 

METAL UZI 2nd Gen ราคา 50,000 DE

 

 

 


METAL FN FAL ราคา 45,000 DE