promotion
12/08/2021
ช้อปสุดยอดอาวุธปืนยก Series ที่ CASH SHOP

 

 SPECIAL FORCE จัดหนัก จัดเต็ม อัพเดทคลังอาวุธหลายซีรี่ย์
สำหรับผู้ที่พลาดสะสมไป โอกาสมาถึงแล้วช้อปเลยที่ CASH SHOP 

 

 

 

 

 

 

ซื้อเลยที่ CASH SHOP

 

 

 

ไอเทมเข้า My Arena : ใช้งาน, ลบ

 

 

 

 

เมื่อครอบครองอาวุธ 2020 KOREA ครบ 7 ชิ้นดังนี้ รับฟรี Emblem & Title 

(SPEED+0.2 / BODY DEF+2%)

 

 

(SPEED+0.3 / BODY DEF+3%)


2020 KOREA AK74
2020 KOREA AN94 MOD0
2020 KOREA DESPERADO
2020 KOREA M200
2020 KOREA M4A1
2020 KOREA PSG-1
2020 KOREA XM8

 

 

 

สะสมอาวุธถาวรซีรี่ย์ Gladius ครบ 7 ชิ้น รับ


GLADIUS EMBLEM : Body Defense+2% / SPEED +0.2        

 

                             

GLADIUS TITLE : Body Defense+3% / SPEED +0.3 

 

GLADIUS AK74
GLADIUS DESERTEAGLE
GLADIUS FN FAL
GLADIUS M4A1
GLADIUS M67
GLADIUS PSG-1
GLADIUS SV-98

 

 

 

สะสมอาวุธ GRAFFITI ซีรี่ย์ครบ 6 ชิ้น รับฟรี Emblem & Title แบบฟรีๆ

Speed +0.2 / Body Def+2 ได้รับเมื่อครอบครองอาวุธ GRAFFITI ครบ 6 ชิ้น

 

 

Speed +0.3 / Body Def+3 ได้รับเมื่อครอบครองอาวุธ GRAFFITI ครบ 6 ชิ้น

 

GRAFFITI BERETTA
GRAFFITI FN FAL
GRAFFITI M4A1
GRAFFITI M67
GRAFFITI PSG-1
GRAFFITI SHOVEL

 

 

 

สะสมปืนถาวรซีรี่ย์ NAGA ครบ 7 ชิ้น รับ


NAGA EMBLEM
Body Defense+3% / SPEED +0.3

 

 

NAGA TITLE

Body Defense+2% / SPEED +0.2

 
NAGA AK74
NAGA FLASHBANG
NAGA M4A1
NAGA M67
NAGA PSG-1
NAGA SMOKE
NAGA SV-98

 

 

 

สะสมปืนถาวรซีรี่ย์ Royal Guard ครบ 7 ชิ้น รับ


ROYAL GUARD EMBLEM
Body Defense+2% / SPEED +0.2

 

 


ROYAL GUARD TITLE
Body Defense+3% / SPEED +0.3

 
ROYAL GUARD AK74
ROYAL GUARD DESPERADO
ROYAL GUARD FN FAL
ROYAL GUARD HATCHET
ROYAL GUARD M16A2 MOD0
ROYAL GUARD M4A1
ROYAL GUARD PSG-1

 

 

 

สะสมอาวุธครบ 5 ชิ้น รับ Title & Emblem Rivals

Speed +0.2 / Body Def+4

 

 

Speed +0.4 / Body Def+6

1st Legend FNFAL
ALL STAR STREAMERS PSG-1
AMOTEL LEGEND M4A1
SF RIVAL M67
SF RIVAL SHOVEL

 

 

 

สะสมอาวุธ ULTIMATE ซีรี่ย์ครบ 5 ชิ้น รับฟรี Emblem & Title

 

 

Speed +0.2 / Body Def+2 ได้รับเมื่อครอบครองอาวุธ ULTIMATE ครบ 5 ชิ้น

 

 

Speed +0.3 / Body Def+3 ได้รับเมื่อครอบครองอาวุธ ULTIMATE ครบ 5 ชิ้น


ULTIMATE AWP
ULTIMATE FN FAL
ULTIMATE HATCHET
ULTIMATE M4A1
ULTIMATE PSG-1

 

 

 

EMBLEM FRANKENSTEIN สะสมอาวุธแบบถาวรครบ 7 ชิ้น

 

(Speed+0.2 / Def+2%)

 

 

TITLE FRANKENSTEIN สะสมอาวุธแบบถาวรครบ 7 ชิ้น


 (Speed+0.3 / Def+3%)FRANKENSTEIN AK74
FRANKENSTEIN FN FAL
FRANKENSTEIN K2
FRANKENSTEIN M4A1
FRANKENSTEIN M945C
FRANKENSTEIN PSG-1
FRANKENSTEIN XM8

 

 

 

สะสมปืนถาวรซีรี่ย์ WINTER NIGHT ครบ 3 ชิ้น รับ


WINTER NIGHT EMBLEM       
Body Defense+2% / SPEED +0.2     

        

 


WINTER NIGHT TITLE       

Body Defense+3% / SPEED +0.3


WINTER NIGHT M4A1 MOD0
WINTER NIGHT PSG-1A1
MARTIAL ARTS PACKAGE

 

 

 

ครอบครอง Title, Emblem ซีรี่ย์ Martial Arts ต้องสะสมอาวุธถาวร 3 ชิ้น

 

Emblem Martial Arts (Speed+0.2 / Def+2%)

 

 

Title Martial Arts (Speed+0.3 / Def+3%)


MARTIAL ARTS AK74 silence
MARTIAL ARTS M4A1 MOD0
MARTIAL ARTS PSG-1A1

 

 

 

 สะสมปืนถาวรซีรี่ย์ ICE PHOENIX  ครบ 3 ชิ้น รับ

  

ICE PHOENIX EMBLEM
Body Defense+2% / SPEED +0.2

 

 


ICE PHOENIX TITLE
Body Defense+3% / SPEED +0.3


ICE PHOENIX AK74
ICE PHOENIX M4A1
ICE PHOENIX PSG-1

 

 

 

 สะสมอาวุธถาวร Real Cheese ครบ 3 ชิ้น รับ 

 

REAL CHEESE EMBLEM
Body Defense+2%
SPEED +0.2

 

 

 

REAL CHEESE TITLE
Body Defense+3%
SPEED +0.3


REAL CHEESE AK74
REAL CHEESE M4A1 MOD0
REAL CHEESE SV-98

 

 

 

ครอบครองอาวุธ HEART ครบ 4 ชิ้น (Speed+0.2 / Body def+2%)

 

 

ครอบครองอาวุธ HEART ครบ 4 ชิ้น (Speed+0.3 / Body def+3%)


HEART AK74
HEART M4A1
HEART M67
HEART PSG-1

 

 

 

สะสมปืนถาวรซีรี่ย์ SWEET ครบ 3 ชิ้น รับ


SWEET EMBLEM Body Defense+2% / SPEED +0.2    

    

 

 
SWEET TITLE Body Defense+3% / SPEED +0.3


SWEET AK74
SWEET M4A1
SWEET PSG-1

 

 

 

สะสมอาวุธ BLUE CHERRT ครบ 4 ชนิด รับฟรี Emblem และ Title

Emblem BLUE CHERRY (SPEED+0.2 / BODY DEF+2%)

 

 

Title BLUE CHERRY (SPEED+0.3 / BODY DEF+3%)


BLUE CHERRY AK74
BLUE CHERRY M4A1
BLUE CHERRY PSG-1
BLUE CHERRY WINCHESTER

 

 

 


สะสมอาวุธถาวรครบ 4 ชิ้น รับ Emblem, Title Series CASINO 

CASINO EMBLEM
Body Defense+2% / SPEED +0.2

 

 

CASINO TITLE
Body Defense+3% / SPEED +0.3


CASINO AK74
CASINO BERETTA MOD0
CASINO M4A1
CASINO PSG-1

 

 

 

 

สะสมปืนถาวรซีรี่ย์ Atelier ครบ 3 ชิ้น รับ Emblem, Title


Body Defense+2% / SPEED +0.2

 

Body Defense+3% / SPEED +0.3

ATELIER AK74
ATELIER M4A1
ATELIER PSG-1
SPRAY CAN FLASHBANG
SPRAY CAN M67
SPRAY CAN SMOKE

 

 

 

สะสมอาวุธถาวรครบ 4 ชิ้น รับ Emblem, Title

 

SUPERIOR EMBLEM
Body Defense+4%
SPEED +0.2

 

 

SUPERIOR TITLE
Body Defense+6% 
SPEED +0.4


SUPERIOR M4A1
SUPERIOR AN94 MOD0
SUPERIOR SV-98
SUPERIOR BERETTA MOD0

 

 

 


POLICE AK74
POLICE BERETTA
POLICE G36C
POLICE M4A1
POLICE PSG1
POLICE STICK