promotion
20/07/2021
ใหม่! ปืน SU CHEEVIT V2 จำหน่ายที่ SF SHOP

 

เป็นเจ้าของปืนซีรี่ย์ SU CHEEVIT V2 วัยรุ่นยุค 90 ตกแต่งด้วยโทนสีม่วงเข้ม

เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจชื่นชอบในแนวทางของตนเองช้อปเลยที่ SF SHOP

 

 

 

สะสมอาวุธถาวรซีรี่ย์ SU CHEEVIT V2 ครบ 10 ชิ้น รับ

 

 

SU CHEEVIT V2  EMBLEM
SPEED+0.3
BODY DEF+1%
HEAD SHOT DEF+1%
LEG DEF+1%
H.MEDAL+1%

 

 

 

SU CHEEVIT V2  TITLE    
SPEED+0.4
BODY DEF+1%
HEAD SHOT DEF+1%
LEG DEF+1%
H.MEDAL+1%

 

 

 

เมื่อครอบครอง SU CHEEVIT V2  EMBLEM, SU CHEEVIT V2  TITLE
แล้วตีบวกอาวุธถาวร ซีรี่ย์ SU CHEEVIT V2  ติด 10S 2 ชิ้นรับ

 

 

 

SU CHEEVIT V2  EMBLEM Tier2  
SPEED+0.3
BODY DEF+2%
HEAD SHOT DEF+2%
LEG DEF+2%
H.MEDAL+2%
 

 


SU CHEEVIT V2  TITLE Tier2        
SPEED+0.5
H.MEDAL+5%
BODY DEF+5%
HEAD SHOT DEF+5%
LEG DEF+5%

 

 

 

*ชื่ออาวุธ TEENAGER จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อ SU CHEEVIT V2  หลังปรับปรุงเซิฟเวอร์ครั้งถัดไป* 

 

 

 

 

 

 

22 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2564

  

 

 

 

 

 

ไอเทมหลังจากกดซื้อจะเข้าคลัง My Arena

ไอเทม ใช้งาน โค้ด ลบ ขาย ได้

 

 

 

 

 

SU CHEEVIT V2 M4A1 ราคา 45,000 DE

 

 

 


SU CHEEVIT V2 UZI 2nd Gen ราคา 50,000 DE