event
19/07/2021
รับ SCORPIO GOLD BOX ลุ้นอาวุธถาวร เพียงตีบวกจาก 0 ติด 10S

 

 

ตีบวกอาวุธใดก็ได้จาก 0 ติด 10S รับ SCORPIO GOLD BOX

ลุ้นอาวุธถาวรสีทองจากซีรี่ยใหม่ SCORPIO GOLD สูงสุดถึง 8 ชิ้น

 

 

 

พร้อมกิจกรรมตีบวกไม่แตกและเพิ่มเรท

 

 

 

เมื่อสะสมอาวุธถาวรซีรี่ย์ SCORPIO GOLD ครบ 8 ชิ้น รับ TITLE, EMBLEM  SCORPIO GOLD TIER 1

SCORPIO GOLD M4A1           
SCORPIO GOLD SHOVEL           
SCORPIO GOLD BERETTA           
SCORPIO GOLD DESPERADO           
SCORPIO GOLD FN FAL           
SCORPIO GOLD PSG-1           
SCORPIO GOLD SHARK KNIFE           
SCORPIO GOLD UZI 2nd Gen 

 

 

 

 

SCORPIO GOLD EMBLEM                      
SPEED +0.2
Body Defense+2%
Leg Defense +1%

 

 

 

SCORPIO GOLD TITLE                      
SPEED +0.3
Body Defense+3%
Leg Defense +1%

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

ตีบวกอาวุธอาวุธ โดยใช้ไอเทม

Weaponkit I, Weapon kit II,

Secondary Upgrade I, Secondary Upgrade II,

Melee Upgrade I, Melee Upgrade II

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลากิจกรรม 

 

 

 

22 - 28 กรกฎาคม 2564

 

 

 

ไอเทมกิจกรรม 

 

 

 

SCORPIO GOLD BOX  1 กล่อง

  

คุณสมบัติของกล่อง : เปิด ลบ

 

 

 

ไอเทมภายในกล่องประกอบด้วยอาวุธถาวร ดังนี้

 

 

 

ไอเทมถาวรหลังเปิดกล่องสุ่ม : ขาย ใช้ ลบ

 

  

 

 

 

หากมี SCORPIO GOLD EMBLEM, TITLE TIER 1 ไว้ในครอบครองแล้ว

เพียงนำอาวุธถาวรชิ้นใดก็ได้จากซี่รี่ย์ SCORPIO GOLD ตีบวกติด +10S จำนวน 2 ชิ้นขึ้นไป รับทันที SCORPIO GOLD EMBLEM, TITLE TIER 2

 

 

  

SCORPIO GOLD EMBLEM Tier2

SPEED +0.3 / Body Defense +5% / Leg Defense +2% / H.Medal +3%

 

 

 

 

SCORPIO GOLD TITLE Tier2

SPEED +0.4 / Body Defense +8% / Leg Defense +3% / H.Medal +5%

 

::: เงื่อนไข :::
- ปืนหลัก ปืนรอง อาวุธ Melee ที่ใช้ร่วมกิจกรรมต้องไม่เคยถูกตีบวกมาก่อน ก่อนวันเริ่มกิจกรรม
- ผู้เล่นสามารถใช้ไอเทมเพิ่มเรทการตีบวกได้ทุกชนิด รวมถึงไอเทมกันแตกทุกชนิด   
- สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดครั้ง

 

 

• ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผู้เล่นใช้ความผิดปกติหรือช่องโหว่ของระบบของกิจกรรม โดยหากตรวจสอบพบจะถูกลงโทษตามกฎ

• การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด