promotion
06/01/2021
เติมเงินสะสมครบรับ LINE THAI BERETTA, LINE THAI SHARK M10 ถาวร

 

 

โปรโมชั่นเติมเงินสะสมครบ 500 บาท รับ LINE THAI BERETTA ถาวร
เติมเงินสะสมครบ 1,000 บาท รับ LINE THAI SHARK M10 ถาวร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 20 มกราคม 2564

 

 

 

เติมสะสมครบ 500 บาท รับ LINE THAI BERETTA ถาวร

 

 

เติมสะสมครบ 1,000 บาท รับ LINE THAI SHARK M10 ถาวร

(EXP: +30%, SP: +30%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่เติมเงินผ่านทุกช่องทาง (ยกเว้น GG Coin, DE Voucher) วันที่ 7 - 20 มกราคม 2564 (00:00 น. - 23:59 น.)
- สามารถกดรับไอเทมได้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 23:59 น.
- สำหรับผู้เล่นที่เติมก่อนเวลาดังกล่าวจะไม่ได้ร่วมโปรโมชั่น 1 ไอดีร่วมโปรโมชั่นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- ไอเทมโปรโมชั่นสามารถกดรับได้ที่ Event Center ระบบจะส่งไอเทมไปยัง Inventory ของ Myarena
- รางวัลไอเทมดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลไอเทมอย่างอื่นหรือเงินสดได้
- ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด