promotion
30/07/2020
เติมเงินสะสมรับ Emblem, Title Luxurious (Tier 1, 2)

 

 

โปรโมชั่นเติมเงินสะสมครบ 1,000 และ เติมสะสมครบ 2,000 บาท รับ Emblem Title ระดับ 4 ดาว
สุดหรูหรา LUXURIOUS Limited edition ที่มาพร้อมค่าสถานะที่ไม่ธรรมดา

 

 

 

 

 

 

 

  *ไอเทมเข้า My Arena*

 

 

เติมสะสม 1,000 บาท รับ Emblem, Title LUXURIOUS TIER 1

ระยะเวลาโปรโมชั่น 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563

   

 

EMBLEM LUXURIOUS
Speed +0.2
Body def +2%
Leg def +1%

 

 

TITLE LUXURIOUS
Speed +0.3
Body def +3%
Leg def +1%

 

 

 

เติมสะสม 2,000 บาท รับ Emblem, Title LUXURIOUS TIER 2

ระยะเวลาโปรโมชั่น 30 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2563

  

 

LUXURIOUS EMBLEM Tier2
Speed+0.3
Body def+5%
Leg def+2%

 

 

LUXURIOUS TITLE Tier2
Speed+0.4
Body def+8%
Leg def+3%

 

 

*ค่าสถานะ LUXURIOUS TITLE, EMBLEM Tier2  จะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563*

 

 

 

 

 

 

 

– ไอเทมโปรโมชั่นสามารถกดรับได้ที่ Event Center ระบบจะส่งไอเทมไปยัง Inventory ของ Myarena
สามารถกดรับได้ สำหรับผู้เล่นที่เติมก่อนเวลาดังกล่าวจะไม่ได้ร่วมโปรโมชั่น 1 ไอดีร่วมโปรโมชั่นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
– รางวัลไอเทมดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลไอเทมอย่างอื่นหรือเงินสดได้
– ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด