event
01/07/2020
ตีบวกอาวุธจาก 0 ติด 10S รับ LUXURIOUS DUAL MP9 BOX

  

ตีบวกอาวุธใดก็ได้จาก 0 ติด 10S รับ LUXURIOUS DUAL MP9 BOX  ลุ้น DUAL MP9 ถาวรเพียบ

มากถึง 11 แบบด้วยกัน

 

 

 

 พิเศษ!! หากนำปืน AURORA AK74 2ND GEN, AURORA DRAGUNOV 2ND GEN ถาวร

มาตีบวกจาก 0 ติด 10S ในช่วงกิจกรรม รับเพิ่มอีก 1 กล่อง รวมเป็น 2 กล่องแบบคุ้มๆ!!

 

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

ตีบวกอาวุธอาวุธ โดยใช้ไอเทม

Weaponkit I, Weapon kit II,

Secondary Upgrade I, Secondary Upgrade II,

Melee Upgrade I, Melee Upgrade II

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลากิจกรรม 

2 - 8 กรกฎาคม 2563

 

 

 

• ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผู้เล่นใช้ความผิดปกติหรือช่องโหว่ของระบบของกิจกรรม โดยหากตรวจสอบพบจะถูกลงโทษตามกฎ

• การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด  

 

 

 

ไอเทมกิจกรรม 

LUXURIOUS DUAL MP9 BOX  1 กล่อง

 

 

คุณสมบัติของกล่อง : ขาย เปิด 

 

เฉพาะ LUXURIOUS DUAL MP9 ถาวรเท่านั้นที่สามารถวางขายได้

 

 

 LUXURIOUS SERIES มี Title, Emblem (รอติดตาม) 

 

 

ไอเทมภายในกล่องประกอบด้วยอาวุธถาวร ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 ::: หมายเหตุ :::

- ผู้เล่นสามารถใช้ไอเทมเพิ่มเรทการตีบวกได้ทุกชนิด รวมถึงไอเทมกันแตกทุกชนิด    

- สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดครั้ง