update
01/01/2020
SF PLATINUM PSG-1 CLASSIC เป็นเจ้าของอาวุธระดับพรีเมี่ยม 6ดาว ได้แล้ววันนี้ที่ระบบ Special Fortune Extra

 

PLATINUM PSG-1 CLASSIC จุดเด่นของอาวุธเอกลักษณ์ท่าทางเฉพาะตัวการสับเปลี่ยนอาวุธและการรีโหลดแมกกาซีน

ดาเมทความรุนแรงของอาวุธจำนวนกระสุนเพิ่มมากขึ้น เป็นเจ้าของอาวุธพรีเมี่ยมระดับ 6 ดาวได้แล้ววันนี้

 

ใช้งานระบบคลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดกล่องสุ่ม PLATINUM PSG-1

 

PLATINUM PSG-1 CLASSIC (ถาวร)

Rose Valentine PSG-1 (ถาวร)

DEATH SKULL PSG-1 (ถาวร)

SFWC2017 H&K PSG-1 (ถาวร)

INW_PSG (ถาวร)CAFE CUP PSG-1 (ถาวร)

KOREA SV98 (ถาวร)

INW_TAC50 (ถาวร)

RED LIGHTING DRAGUNOV (ถาวร)

Rose Valentine PSG-1 (7วัน)

DEATH SKULL PSG-1 (7วัน)

SFWC2017 H&K PSG-1 (7วัน)INW_PSG (7วัน)

CAFE CUP PSG-1 (7วัน)

KOREA SV98 (7วัน)

INW_TAC50 (7วัน)

RED LIGHTING DRAGUNOV (7วัน)

LED COLOR CODENAME

PREVENT TEAM KILL

QUICK WEAPON CHAGE

WEAPONKIT1 (5ชิ้น)

WEAPONKIT2 (5ชิ้น)

MELEE UPGRADE1 (5ชิ้น)

MELEE UPGRADE2 (5ชิ้น)

SECONDARY UPGRADRE1 (5ชิ้น)

SECONDARY UPGRADRE2 (5ชิ้น)

 

ผู้เล่นสามารถซื้อกล่อง PLATINUM PSG-1 โดยใช้ Ticket ในการซื้อกล่องราคา = 1 Ticket/กล่อง ไม่จำกัดการซื้อ