update
08/08/2019
ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมขายไอเทมใน My Arena Market

 

 

ประกาศ อัพเดทการจัดเก็บค่าธรรมเนียม Payment Fee ในระบบ MyArena Market

 

 

เรียน สมาชิกทุกท่าน

 

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ MyArena Market ด้วยดีเสมอมา
เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามนโยบายการใช้งาน
ซื้อ-ขาย ผ่านระบบ True Money ทางบริษัทฯ
จึงได้กำหนดและปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม
การทำธุรกรรมผ่านช่องทาง MyArena Market
จากของเดิมทั้งหมดเป็น 10 % ทุกราคา

 

 

โดยทำการปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทระบบในวันที่ 31 สิงหาคม 62

 

และเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นไป

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง