event
13/05/2019
SF HOTTIME เล่นรับ รับอาวุธ BEE SERIES และ 100,000 EXP ภายในช่วงเวลา !!!

 

SPECIAL FORECE เล่นช่วงเวลา HOTTIME รับอาวุธBEE และ EXP สูงสุด 100,000 EXP เมื่อเข้าเล่นภายในช่วงเวลาที่กำหนด 

 

เล่นทุกวันรับไอเทมทุกวัน ช่วงเวลาสุดพิเศษ

 

 

=-  ระยะเวลากิจกรรม 11 - 17 พฤษภาคม 2562 -=

 

ช่วงเวลากิจกรรม 16.00-18.00 และ 20.00-22.00

 

 

เงื่อนไขภารกิจ

 

 

-เล่นโหมด Single วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.00-18.00 รับฟรี 100,000 EXP / และเวลา 20.00-22.00 รับฟรี BEE M4A1(3วัน)    

  

 

 

-เล่นโหมด Single วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.00-18.00 รับฟรี 100,000 EXP / และเวลา 20.00-22.00 รับฟรี BEE SV98(3วัน)

  

 

 

-เล่นโหมด Single วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.00-18.00 รับฟรี 100,000 EXP / และเวลา 20.00-22.00 รับฟรี BEE AK74(3วัน)

  

 

 

-เล่นโหมด Single วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.00-18.00 รับฟรี 100,000 EXP / และเวลา 20.00-22.00 รับฟรี BEE PSG-1(3วัน)

  

 

 

-เล่นโหมด Single วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.00-18.00 รับฟรี 100,000 EXP / และเวลา 20.00-22.00 รับฟรี BEE M4A1(3วัน)

  

 

 

-เล่นโหมด Single วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.00-18.00 รับฟรี 100,000 EXP / และเวลา 20.00-22.00 รับฟรี BEE SV98(3วัน)

  

 

 

-เล่นโหมด Single วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.00-18.00 รับฟรี 100,000 EXP / และเวลา 20.00-22.00 รับฟรี BEE AK74(3วัน)

  

 

*** หมายเหตุ Logout ออกจากเกมทุกครั้งก่อนกดรับไอเทม EXP ***

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

ตัวอย่างขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรม

1.กด Member เพื่อเข้าสู่หน้า Event Center

 

 

2.Login เข้าสู่ระบบและเลือกแถบ Promotion

 

 

3.คลิกเลือกแถบภารกิจเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขกิจกรรม

 

 

4.เมื่อทำภารกิจสำเร็จตามเงื่อนไขกิจกรรมจะสามารถกดรับไอเทมได้ รางวัลไอเทมภารกิจจะสู่เข้าคลังส่วนตัวผู้เล่นภายในเกมทันที