update
03/05/2019
SF ประกาศแบนผู้เล่นประจำวันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562

 

ประกาศการระงับไอดี UPDATE  24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562

รายชื่อโค้ดเนมที่ถูกระงับการใช้งาน ประจำเดือนเมษายน 2562 เนื่องจากใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด

 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ 

MOOimzaza => ทหารฝึก (0)
comminy20 => ทหารฝึก (0)
ThanosHand => ทหารฝึก (0)
bimm148 => ทหารฝึก (0)
HackErPro => ทหารฝึก (0)
DrinkCwBM => ทหารฝึก (0)
Aslas => ทหารฝึก (0)
BlakZz => ทหารฝึก (0)
coperth => ทหารฝึก (0)
tgregfg => ทหารฝึก (0)
vullulpoop => ทหารฝึก (0)
NooP[DK => ทหารฝึก (0)
Vanalee => ทหารฝึก (0)
ghgf => ทหารฝึก (0)
GBPUSD => ทหารฝึก (0)
Orginal_z => ทหารฝึก (0)
FLASHBACK => ทหารฝึก (0)
Jewyn- => ทหารฝึก (0)
Stepila => ทหารฝึก (0)
MinOl2u___ => ทหารฝึก (0)
Equarizia => ทหารฝึก (0)
MiNol2u_____ => ทหารฝึก (0)
PsG1naza => ทหารฝึก (0)
CODENAMERQWE => ทหารฝึก (0)
sdfset => ทหารฝึก (0)
MoMonaja => ทหารฝึก (0)
ROCKSTARz => ทหารฝึก (0)
GG_AriSa => ทหารฝึก (0)
nanaka => ทหารฝึก (0)
Chaildenbobo => ทหารฝึก (0)
bnk2009 => ทหารฝึก (0)
-OverDose- => ทหารฝึก (0)
Nooknadda1 => ทหารฝึก (0)
1stProPlayer => ทหารฝึก (0)
FV_BOYx2 => ทหารฝึก (0)
Krsp1PRO => ทหารฝึก (0)
1st-overdose => ทหารฝึก (0)
monter55 => ทหารฝึก (0)
Pattersom => ทหารฝึก (0)
Rosenana => ทหารฝึก (0)
-GG[E]Z- => ทหารฝึก (0)
TAC_PANTS => ทหารฝึก (0)
z-Parinya => ทหารฝึก (0)
5315156153 => ทหารฝึก (0)
sararat => ทหารฝึก (0)
0AsssasiN0 => ทหารฝึก (0)
-comeBACK]- => ทหารฝึก (0)
FIA25 => ทหารฝึก (0)
Kiknaka => ทหารฝึก (0)
DraxDestoyer => ทหารฝึก (0)
PaleRaider => ทหารฝึก (0)
FPRBIDS- => ทหารฝึก (0)
SY_TT => ทหารฝึก (0)
GuChiTN => ทหารฝึก (0)
OatyDunlow => ทหารฝึก (0)
DixDiix => ทหารฝึก (0)
Hattr1cks => ทหารฝึก (0)
P1nkman-No1 => ทหารฝึก (0)
P1nkmanNo1 => ทหารฝึก (0)
P1nkman => ทหารฝึก (0)
LEGOprojectt => ทหารฝึก (0)
52164513 => ทหารฝึก (0)
Xso-Xsoe => ทหารฝึก (0)
Griffinz93 => ทหารฝึก (0)
KLPGKQPKTGQT => ทหารฝึก (0)
GLPLTGQPTQ => ทหารฝึก (0)
KAI_RPG_1 => ทหารฝึก (0)
kowtyjkt124 => ทหารฝึก (0)
DanD => ทหารฝึก (0)
1000years => ทหารฝึก (0)
priodfs => ทหารฝึก (0)
computerF4 => ทหารฝึก (0)
z4o7l99z => ทหารฝึก (0)
Chonthicha[ => ทหารฝึก (0)
mashiroza => ทหารฝึก (0)
22332522 => ทหารฝึก (0)
Mccarone => ทหารฝึก (0)
combo100e => ทหารฝึก (0)
feelfiinnz29 => ทหารฝึก (0)
DraxDestroyr => ทหารฝึก (0)
CodeBenG => ทหารฝึก (0)
dsssssssssst => ทหารฝึก (0)
MGP_FamiLY => ทหารฝึก (0)
Thai_win_1TS => ทหารฝึก (0)
DANG7789 => ทหารฝึก (0)
[Kp]_za => ทหารฝึก (0)
kakbbm => ทหารฝึก (0)
PURITH-lnW => ทหารฝึก (0)
$50038120 => ทหารฝึก (0)
XxositV1 => ทหารฝึก (0)
1st_MinORuu => ทหารฝึก (0)
Iam-Thanos => ทหารฝึก (0)
IronMan0 => ทหารฝึก (0)
ONe[2]TREe => ทหารฝึก (0)
TAKUNGZA => ทหารฝึก (0)
EadGameMavel => ทหารฝึก (0)
tuuuuu => ทหารฝึก (0)
SomeHe1T => ทหารฝึก (0)
SNOWlBeer => ทหารฝึก (0)
Miquerosz => ทหารฝึก (0)
taxx100 => ทหารฝึก (0)
SurvivalZ5 => ทหารฝึก (0)
WatchFriends => ทหารฝึก (0)
Inaho => ทหารฝึก (0)
Gigamesh => ทหารฝึก (0)
SXUN_live => ทหารฝึก (0)
MonaRisa- => ทหารฝึก (0)
bfbfbfbfbf => ทหารฝึก (0)
ผู้ทำการดีD+ => พลทหาร (1)
StephanieQ => พลทหาร (1)
-:-China-:- => สิบตรี (2)
G&M_GUINZ => สิบตรี (2)
->สุดสาคร => สิบตรี (2)
Eadgame => สิบโท (3)
oSUSURUNo => สิบเอก (4)
DrinkYinG => จ่าสิบตรี ขั้น 1 (5)
SeeSonChaนsก => จ่าสิบตรี ขั้น 1 (5)
<___กอล์ฟ__> => จ่าสิบตรี ขั้น 1 (5)
Rohinya => จ่าสิบตรี ขั้น 2 (6)
FAHUTS => จ่าสิบตรี ขั้น 4 (8)
ตาลเทพรา => จ่าสิบโท ขั้น 1 (10)
_&Lดินบnน้ำ => จ่าสิบโท ขั้น 2 (11)
Killnice => จ่าสิบโท ขั้น 2 (11)
@lnw_ชาcารี@ => จ่าสิบโท ขั้น 3 (12)
XA_XAM => จ่าสิบโท ขั้น 4 (13)
{PS}:Xม่ำจัJ => จ่าสิบโท ขั้น 5 (14)
เจ็งโวย => จ่าสิบโท ขั้น 5 (14)
<พอไ&ด้> => จ่าสิบเอก ขั้น 1 (15)
ckloมาแล้ว => จ่าสิบเอก ขั้น 1 (15)
oGEEoTAo => จ่าสิบเอก ขั้น 1 (15)
Lด๋วมีอาsมณ์ => จ่าสิบเอก ขั้น 3 (17)
Pan_บ้านญวน => จ่าสิบเอก ขั้น 3 (17)
1st_V9 => จ่าสิบเอก ขั้น 3 (17)
TumAsicNopro => จ่าสิบเอก ขั้น 5 (19)
Arminian => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
STOPNO1 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
ThiNkBoMb => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
PerDiZ- => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
Plz-Me- => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
YaAhna => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
ThanosA => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
NaNa454 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
oN0NAMEo => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
ez-HoA => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
ez-BanG => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
HappyOO => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
oishi0 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
Electrolux_ => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
LuFY_G_M_TH => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
Mardle => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
lvlush1k1n9 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
FoxyXD => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
Epic_Prolio => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
krSP1 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
FinoPRO => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
Nubwoice => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
AddMueyTH => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
zA07l99Z => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
-[E]nDuRaN- => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
Charlotte]- => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
AKAGC => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
zx10RR_TH => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
Garb__FooD => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
-Dange-Rous => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
banmuajiung => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
PC210 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
SANGKALEE => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
l99z => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
k0ngpat => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
1Buffalo- => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
XxXx454 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
Western__ => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
K0n9p4T => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
GuChiGank => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
6ZIX => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
VaJa => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
GuBank => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
lovemon => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
ThanosEsport => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
Daen1 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
3enzkun9 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
lvlush1k1ng => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
EASYRO => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
ThonosArm => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
3en2kun9 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
K0n9paT => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
U-[M]_SnieR => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
-MonariSa- => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
d0ntk1ck => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
DontKicklvle => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
HunnyQu => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
DontKickMe => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
3en2f411 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
5exV1ew => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
MrCT99s => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
BestPlayer => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
BestPlayEver => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
Dogger7 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
BaNBaN4 => ร้อยตรี ขั้น 4 (23)
HunnyKungZ => ร้อยตรี ขั้น 5 (24)
Miquerosx => ร้อยตรี ขั้น 5 (24)
-Azt[e]c- => ร้อยตรี ขั้น 5 (24)
Abyssal-GoD => ร้อยตรี ขั้น 5 (24)
Suns => ร้อยตรี ขั้น 5 (24)
GoD_PLT => ร้อยตรี ขั้น 5 (24)
gcgot1998 => ร้อยตรี ขั้น 5 (24)
Freshre_____ => ร้อยตรี ขั้น 5 (24)
P_layBoy => ร้อยโท ขั้น 1 (25)
-Hunnaer => ร้อยโท ขั้น 1 (25)
-KCakeko => ร้อยโท ขั้น 1 (25)
lvlu5hikin9 => ร้อยโท ขั้น 1 (25)
^(Q)<<<---< => ร้อยโท ขั้น 1 (25)
-_ไข่ตุ๋น_- => ร้อยโท ขั้น 2 (26)
โolลยิJ7กล => ร้อยโท ขั้น 2 (26)
-MR-P_Nu- => ร้อยโท ขั้น 2 (26)
BangAhNa => ร้อยโท ขั้น 2 (26)
GuGC => ร้อยโท ขั้น 3 (27)
{}loj{} => ร้อยโท ขั้น 3 (27)
Whogas => ร้อยโท ขั้น 4 (28)
GeCKoManN => ร้อยโท ขั้น 4 (28)
นุ๋ว&_&Cim => ร้อยโท ขั้น 5 (29)
@คนIก๋า@ => ร้อยเอก ขั้น 1 (30)
[B]12ieie => ร้อยเอก ขั้น 1 (30)
oVIPoGPSo => ร้อยเอก ขั้น 1 (30)
AmonChai_ => ร้อยเอก ขั้น 1 (30)
--[B4]-- => ร้อยเอก ขั้น 2 (31)
SkTungSs => ร้อยเอก ขั้น 2 (31)
!liI! => ร้อยเอก ขั้น 3 (32)
M&-SuPicHya- => ร้อยเอก ขั้น 3 (32)
[ชั]eวัฒน์__ => ร้อยเอก ขั้น 3 (32)
_Mr_P_Nu_ => ร้อยเอก ขั้น 3 (32)
microra => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
PuumiTzzz => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
Free-Wifi => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
SK140-8 => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
DECA360 => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
AaA_5678 => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
Menu_Thai => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
Dutchmans => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
masaru[] => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
Chaugnar_ => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
(+0+) => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
JRมาเเล้ว => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
ภูชิชย์bsk => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
MaNHRoE => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
DisGlobal- => ร้อยเอก ขั้น 4 (33)
DUHUMNOI => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
ม้าม่าเา => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
Borax_ => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
-Zlottz => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
Achilles_- => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
-Slottz => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
B1LnaOiu => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
WANT => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
[M]-cryz => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
[G]amenahez => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
Betagenz => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
Phictau => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
Excalibur]- => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
EEEEEEEEEEZ- => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
Rating_1 => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
-landslottz => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
[IPHONE] => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
IDBaN => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
-2oFaii- => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
AIA_AIA => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
-SuU- => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
[hacker] => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
-Hy-Dra- => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
[P]roplayerz => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
lmperial- => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
NoReCoil => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
Khun-gun => ร้อยเอก ขั้น 5 (34)
UN1CORN => พันตรี ขั้น 1 (35)
-In[F]el2nO- => พันตรี ขั้น 2 (36)
-Ze^NoNsToP => พันตรี ขั้น 2 (36)
S&LM=สู้เว้ย => พันตรี ขั้น 2 (36)
มากับพระgun => พันตรี ขั้น 2 (36)
lggz => พันตรี ขั้น 2 (36)
SMT-B1NHLA => พันตรี ขั้น 2 (36)
KILLTHIS => พันตรี ขั้น 3 (37)
Avenger_Than => พันตรี ขั้น 3 (37)
Mizarus- => พันตรี ขั้น 3 (37)
kitsuru => พันตรี ขั้น 3 (37)
SEENXUN => พันตรี ขั้น 3 (37)
-I[n]Fel2nO- => พันตรี ขั้น 3 (37)
_TaKuNg_Za_ => พันตรี ขั้น 3 (37)
(T)_TaKuNgZa => พันตรี ขั้น 4 (38)
CRUZ => พันตรี ขั้น 4 (38)
กอล์ฟเทพ2011 => พันตรี ขั้น 4 (38)
-คนบ้ากาม-*- => พันตรี ขั้น 4 (38)
{<ยิงลม>} => พันตรี ขั้น 4 (38)
(เทพอาสรูน) => พันตรี ขั้น 4 (38)
กอล์ฟเทพ2010 => พันตรี ขั้น 4 (38)
น้องมี่ง1/1 => พันตรี ขั้น 4 (38)
uioaooiojame => พันตรี ขั้น 5 (39)
TOEI_COM => พันตรี ขั้น 5 (39)
ScgIovr => พันตรี ขั้น 5 (39)
5242163915 => พันตรี ขั้น 5 (39)
-PuFaii- => พันตรี ขั้น 5 (39)
Domtao- => พันตรี ขั้น 5 (39)
-By2- => พันโท ขั้น 1 (40)
PJOEOOO => พันโท ขั้น 1 (40)
PD-RATIPRON => พันโท ขั้น 1 (40)
[N]ERZACLEZ- => พันโท ขั้น 1 (40)
-Classic-- => พันโท ขั้น 1 (40)
Xนูเปงอาe => พันโท ขั้น 1 (40)
บางกะปิ4 => พันโท ขั้น 1 (40)
นู๋เมากระสุน => พันโท ขั้น 2 (41)
สาระถุน => พันโท ขั้น 2 (41)
_รู้<เลย>^อะ => พันโท ขั้น 2 (41)
@โคลีเวอร์@ => พันโท ขั้น 2 (41)
มเหศักดิ์* => พันโท ขั้น 2 (41)

-Rkrkrkrk- => พันโท ขั้น 2 (41)
DURMUS- => พันโท ขั้น 2 (41)
Maiwaileaw => พันโท ขั้น 2 (41)
TBDrinK- => พันโท ขั้น 2 (41)
z-xxxx => พันโท ขั้น 3 (42)
wut_28years => พันโท ขั้น 3 (42)
Crocodile0 => พันโท ขั้น 3 (42)
ด:ญ:-!!ป้ง* => พันโท ขั้น 3 (42)
]2_eFresh[A] => พันโท ขั้น 3 (42)
IDcondoivi3 => พันโท ขั้น 3 (42)
[N@ZE]FILM => พันโท ขั้น 3 (42)
1ST-MAKSMANS => พันโท ขั้น 3 (42)
กอล์ฟมันเทพ- => พันโท ขั้น 3 (42)
กอล์ฟ____Lnw => พันโท ขั้น 3 (42)
[GZ]->ลีAา_D => พันโท ขั้น 4 (43)
-3D^ETSIMMA- => พันโท ขั้น 4 (43)
Yukisan]- => พันโท ขั้น 4 (43)
1ST-GART => พันโท ขั้น 4 (43)
ThenCome => พันโท ขั้น 5 (44)
[S]ruphan => พันโท ขั้น 5 (44)
Sngy-Ashley- => พันโท ขั้น 5 (44)
No1Mitzz => พันโท ขั้น 5 (44)
[-HunTer-] => พันโท ขั้น 5 (44)
GreasY => พันโท ขั้น 5 (44)
&Gu_^^xนุมาU => พันโท ขั้น 5 (44)
-[st4r^A&k-! => พันโท ขั้น 5 (44)
>_PRO_JECT_T => พันเอก ขั้น 1 (45)
mobasza => พันเอก ขั้น 1 (45)
{_________} => พันเอก ขั้น 1 (45)
&3enzf&4ii => พันเอก ขั้น 1 (45)
[D]is[A]gree => พันเอก ขั้น 1 (45)
josrong => พันเอก ขั้น 1 (45)
Luckiaisxcf => พันเอก ขั้น 1 (45)
Porn--xnxx => พันเอก ขั้น 1 (45)
KQmAlawoi => พันเอก ขั้น 1 (45)
Sawatchai => พันเอก ขั้น 1 (45)
OoMODoOs => พันเอก ขั้น 2 (46)
DEAN[SS] => พันเอก ขั้น 2 (46)
berObettie- => พันเอก ขั้น 2 (46)
oC0caColAo => พันเอก ขั้น 2 (46)
-:-เกรฟ-:- => พันเอก ขั้น 2 (46)
-14K => พันเอก ขั้น 2 (46)
คนหมาLกิด => พันเอก ขั้น 2 (46)
CatWhite => พันเอก ขั้น 2 (46)
<D&i>MoN => พันเอก ขั้น 2 (46)
ล่าสัvหาs => พันเอก ขั้น 2 (46)
!AOะ!ลื่&OU => พันเอก ขั้น 2 (46)
รักlธอมากน่ะ => พันเอก ขั้น 2 (46)
G-Sports-003 => พันเอก ขั้น 2 (46)
-EXCENT!VEZ- => พันเอก ขั้น 2 (46)
เทพโลตา => พันเอก ขั้น 3 (47)
PS^มะนาว => พันเอก ขั้น 3 (47)
<O-O-O> => พันเอก ขั้น 3 (47)
เด้กไปอ่น้อง => พันเอก ขั้น 3 (47)
Amuret => พันเอก ขั้น 3 (47)
iMp0sSiBLeee => พันเอก ขั้น 3 (47)
Kendoalone1 => พันเอก ขั้น 3 (47)
Zixzex => พันเอก ขั้น 4 (48)
NA_ZEE => พันเอก ขั้น 4 (48)
thousand33 => พันเอก ขั้น 4 (48)
บ้านโป่ง => พันเอก ขั้น 4 (48)
Pasco_ => พันเอก ขั้น 4 (48)
13etagenz => พันเอก ขั้น 4 (48)
Cthulhu- => พันเอก ขั้น 4 (48)
ชุดเดียว!!ตก => พันเอก ขั้น 4 (48)
QZII:_[K!NG] => พันเอก ขั้น 4 (48)
ไล่ไอตู่ไป => พันเอก ขั้น 4 (48)
อิยาโมโต๊ะ => พันเอก ขั้น 4 (48)
GRAPE_JELLY2 => พันเอก ขั้น 5 (49)
Goo_คuไne*-* => พันเอก ขั้น 5 (49)
นักรบชุด1 => พันเอก ขั้น 5 (49)
[D]Lufy => พันเอก ขั้น 5 (49)
Hanako => พันเอก ขั้น 5 (49)
sdfssdc => พันเอก ขั้น 5 (49)
ตาเริง => พลจัตวา ขั้น 1 (50)
I-GAJOK3 => พลจัตวา ขั้น 1 (50)
Gumagrean55 => พลจัตวา ขั้น 1 (50)
แสงนภา-* => พลจัตวา ขั้น 1 (50)
อลิซ: => พลจัตวา ขั้น 1 (50)
วิxคlหิดลjJ => พลจัตวา ขั้น 1 (50)
ไoสัสร้oJไป => พลจัตวา ขั้น 1 (50)
]<U!TIDA-* => พลจัตวา ขั้น 1 (50)
กิ๊กตุ&ง => พลจัตวา ขั้น 1 (50)
ตีป้อมดิสัท => พลจัตวา ขั้น 2 (51)
ยืนงงในวJตีน => พลจัตวา ขั้น 2 (51)
ยอมให้หลอ&ก- => พลจัตวา ขั้น 2 (51)
INTEN->ตาเทส => พลจัตวา ขั้น 2 (51)
DตาวJยZ => พลจัตวา ขั้น 2 (51)
pkopl => พลจัตวา ขั้น 2 (51)
HOMERUN => พลจัตวา ขั้น 2 (51)
-ELAN- => พลจัตวา ขั้น 2 (51)
JubJimTTAV => พลจัตวา ขั้น 2 (51)
RAPKAE => พลจัตวา ขั้น 2 (51)
-[GOT]SMINO* => พลจัตวา ขั้น 2 (51)
---ไช่ => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
ป๋ากรยิงหนัก => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
SLEOXiZ- => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
SENSEr5r5 => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
BerTex => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
Anulet => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
*หมูน้อย:) => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
SUPEROPEN/* => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
&ปืนหาย^ => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
[AYEONGHIN] => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
ผหนน => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
AA-Nok => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
[-O-HANA-] => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
ATTACKERS => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
เหมียวน้อย => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
Xวานซ่า:) => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
ปลาเค็มหวาน => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
$12212531 => พลจัตวา ขั้น 3 (52)
Super_Moon => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
LLLNEWLLL => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
เเท๊ตริเซีย* => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
โง่จังพี่-- => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
BENZ_X* => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
AEMMY-MHT => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
ME&O:*] => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
Mc_mai => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
-PINK_ => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
KiwLY => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
NารูโMะ => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
ป้อก9สองเด้ง => พลจัตวา ขั้น 4 (53)
YINGKAI55 => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
[_ภาระ_] => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
]โบ๊ทเบริน[ => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
PU22Y-*SME1L => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
MissMoM38 => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
Kevin-hax => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
Lisahrus- => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
E*ามUะ* => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
RADIOACTIVE+ => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
EN-MAKAROV => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
ปลาทอง^18 => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
พร่องส์ => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
อย่าวู่วาม*/ => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
JACKTHAILAND => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
Ex_&NaGato^ => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
EG-SAMINO- => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
SYRACUSE- => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
[น]ส:นิชาพร => พลจัตวา ขั้น 5 (54)
APOLLO70S => พลตรี ขั้น 1 (55)
วัยรุ่งเซ็ง => พลตรี ขั้น 1 (55)
][V][-JO_ => พลตรี ขั้น 1 (55)
==>บินหลา<== => พลตรี ขั้น 1 (55)
SETHI_999 => พลตรี ขั้น 1 (55)
KARCEO => พลตรี ขั้น 1 (55)
lwn_Moss_DK => พลตรี ขั้น 1 (55)
I-GAP0K => พลตรี ขั้น 1 (55)
RoHaner => พลตรี ขั้น 1 (55)
ATE-SPSorry => พลตรี ขั้น 1 (55)
creamsuphun => พลตรี ขั้น 1 (55)
PCY-kung => พลตรี ขั้น 1 (55)
อย่าได้หวัง* => พลตรี ขั้น 1 (55)
ฮั่นแหน่ => พลตรี ขั้น 1 (55)
I-DEK-WAYN => พลตรี ขั้น 1 (55)
อภิมหารัญจวน => พลตรี ขั้น 2 (56)
Nong_-Brio- => พลตรี ขั้น 2 (56)
marga2et => พลตรี ขั้น 2 (56)
FourMost => พลตรี ขั้น 2 (56)
J_Mouinho => พลตรี ขั้น 2 (56)
แบกผมด้วย* => พลตรี ขั้น 2 (56)
[N]-MONKEY- => พลตรี ขั้น 2 (56)
RYZHIKOV- => พลตรี ขั้น 2 (56)
AVENU&E___* => พลตรี ขั้น 2 (56)
->PK&_Tory => พลตรี ขั้น 2 (56)
ปลวกเกาหลี/ => พลตรี ขั้น 2 (56)
YINGKORRAWAN => พลตรี ขั้น 2 (56)
เยี่ยมยอด* => พลตรี ขั้น 2 (56)
แสว๊กแก็ก! => พลตรี ขั้น 2 (56)
เกือบ* => พลตรี ขั้น 2 (56)
บังลี่นิน้อง => พลตรี ขั้น 2 (56)
จัดว่าเด็ดๆ => พลตรี ขั้น 3 (57)
SHANKSD1 => พลตรี ขั้น 3 (57)
93-FLOW__[Z] => พลตรี ขั้น 3 (57)
SNIPE>CAMPUS => พลตรี ขั้น 3 (57)
-BRODY => พลตรี ขั้น 3 (57)
ATE-Sanji => พลตรี ขั้น 3 (57)
KURTCOBAIN:* => พลตรี ขั้น 3 (57)
KAT: => พลตรี ขั้น 3 (57)
[JS]-:MEMORY => พลตรี ขั้น 4 (58)
DINONOZ- => พลตรี ขั้น 4 (58)
GODARM => พลตรี ขั้น 4 (58)
Injetzy => พลตรี ขั้น 4 (58)
BUSMIO899 => พลตรี ขั้น 4 (58)
ESP[CHIL]^/* => พลตรี ขั้น 4 (58)
SLZE[D] => พลตรี ขั้น 4 (58)
EXTERNAL-^ => พลตรี ขั้น 4 (58)
สายหลOU- => พลตรี ขั้น 4 (58)
MAVIS-^ => พลตรี ขั้น 4 (58)
ARMANDO_R2 => พลตรี ขั้น 5 (59)
ตากรูมั่ง => พลตรี ขั้น 5 (59)
ลุงปาล์มไง* => พลตรี ขั้น 5 (59)
อุ๊ยลาบ* => พลตรี ขั้น 5 (59)
แสงนภา* => พลตรี ขั้น 5 (59)
รปภ_นะจร็ => พลตรี ขั้น 5 (59)
TigKrT => พลตรี ขั้น 5 (59)
อายูเอส* => พลตรี ขั้น 5 (59)
III-ADIDAS => พลตรี ขั้น 5 (59)
Bible1992 => พลโท ขั้น 1 (60)
Arisha => พลโท ขั้น 1 (60)
m2all => พลโท ขั้น 1 (60)
MIXEDANCHOVY => พลโท ขั้น 1 (60)
TESTTER/// => พลโท ขั้น 1 (60)
เหม่ยหลิน => พลโท ขั้น 1 (60)
ชุดเดียวพอ// => พลโท ขั้น 1 (60)
KHONGBENG* => พลโท ขั้น 1 (60)
-BABOSSA- => พลโท ขั้น 1 (60)
กระบาลลั่น => พลโท ขั้น 1 (60)
MOZAD:) => พลโท ขั้น 1 (60)
_โกมินทร์_ => พลโท ขั้น 1 (60)
DUPDIP-* => พลโท ขั้น 2 (61)
ANONBKK- => พลโท ขั้น 2 (61)
ESCOBAR_Z => พลโท ขั้น 2 (61)
RTORETTO* => พลโท ขั้น 2 (61)
FARYSX- => พลโท ขั้น 2 (61)
เช่าหนี่มา => พลโท ขั้น 2 (61)
AZV => พลโท ขั้น 2 (61)
GADDAFI- => พลโท ขั้น 2 (61)
JOHNY => พลโท ขั้น 2 (61)
เด่วพี่พาลม => พลโท ขั้น 2 (61)
ไก่[แชมป์)52 => พลโท ขั้น 2 (61)
NOKEMLNEMZ* => พลโท ขั้น 2 (61)
SEDSATPMD/* => พลโท ขั้น 2 (61)
อากาศมันร้อน => พลโท ขั้น 2 (61)
Jammy- => พลโท ขั้น 2 (61)
OR-กอล์ฟฟฟฟ* => พลโท ขั้น 3 (62)

OcreTius- => พลโท ขั้น 3 (62)
-[P]AOLO- => พลโท ขั้น 3 (62)
เกรียนถาวร* => พลโท ขั้น 3 (62)
หวังปี๊เจ้า^ => พลโท ขั้น 3 (62)
[LA]XY-LOXY => พลโท ขั้น 3 (62)
ST0NE- => พลโท ขั้น 3 (62)
ซอก!ล็บขบ_ => พลโท ขั้น 3 (62)
Enueye => พลโท ขั้น 3 (62)
$10086972 => พลโท ขั้น 3 (62)
มาทำความเลว => พลโท ขั้น 3 (62)
DRANKENS => พลโท ขั้น 3 (62)
NIXENOK- => พลโท ขั้น 3 (62)
หินเองครับ- => พลโท ขั้น 3 (62)
ลูกอมมายมิ้น => พลโท ขั้น 4 (63)
NAMYZ: => พลโท ขั้น 4 (63)
กำนันแจ็ค: => พลโท ขั้น 4 (63)
[B23R]-KEEZZ => พลโท ขั้น 4 (63)
-สายหลอน => พลโท ขั้น 4 (63)
ระวังแตก*/ => พลโท ขั้น 4 (63)
เสือเก่ง^^ => พลโท ขั้น 4 (63)
::ชื่อบอล:: => พลโท ขั้น 4 (63)
KAJUDUMJAA- => พลโท ขั้น 4 (63)
สไปเดอร์แมน => พลโท ขั้น 5 (64)
Kritsada => พลโท ขั้น 5 (64)
จ่าหมอEปัง*/ => พลโท ขั้น 5 (64)
JOSH-DEPER => พลโท ขั้น 5 (64)
-Z_HIROSHIMA => พลโท ขั้น 5 (64)
ซันคลเดิม^^ => พลโท ขั้น 5 (64)
SUPPROT*XD => พลเอก ขั้น 1 (65)
-:ถุงน้ำท่อม => พลเอก ขั้น 1 (65)
จารย์มอส => พลเอก ขั้น 1 (65)
KENDOALONE* => พลเอก ขั้น 1 (65)
อนาคตใหม่^^ => พลเอก ขั้น 1 (65)
innovative => พลเอก ขั้น 1 (65)
ทองปาน => พลเอก ขั้น 1 (65)
YELLOWCLAW^ => พลเอก ขั้น 1 (65)
FOXITZ- => พลเอก ขั้น 1 (65)
[ศ]ร[ร]า[ม] => พลเอก ขั้น 2 (66)
DHY* => พลเอก ขั้น 2 (66)
VOJมีคม** => พลเอก ขั้น 2 (66)
ENCHANTRESS: => พลเอก ขั้น 3 (67)
LOGI => พลเอก ขั้น 3 (67)
[AZ]EMMALE*E => พลเอก ขั้น 3 (67)
ปลาดุกสีฟ้า- => พลเอก ขั้น 4 (68)
*FAKETAXI => พลเอก ขั้น 4 (68)
ศรสายเเจ๊ะ => พลเอก ขั้น 4 (68)
KUMAA* => พลเอก ขั้น 4 (68)
:เฟอร์บี้* => พลเอก ขั้น 4 (68)
FIXEILURTJ{ => พลเอก ขั้น 4 (68)
BIKEMAN => พลเอก ขั้น 5 (69)
บอลบ้านร้าว: => จอมพล ขั้น 1 (70)
SLIDEYES* => จอมพล ขั้น 2 (71)
7PARADISE => จอมพล ขั้น 2 (71)
ไม่พอมือ => จอมพล ขั้น 2 (71)

 

 

 

ประกาศเพิ่มเติม: ชี้แจงเรื่องแบนโปรแกรมช่วยเล่น ในวันนี้ทางทีมงานได้มีการระงับไอดีที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นโดยมีข้อมูลการโกงที่ชัดเจน 

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้เล่นที่พยายามตั้งใจเล่น และคอยสนับสนุนเกมและบริษัทตลอดมา โดยแค่การไม่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น

ดังนั้นจากนี้ไปทีมงานจะขอพิจารณาและตัดสินว่า

1. ผู้ที่มีเจตนาทำลายเกม สังคมหรือการแข่งขันใดๆ โดยใช้โปรแกรมช่วยเล่นจริง

ทีมงานจะทำการแบน ID ตามกฎการให้บริการเกมตามเดิม

 

(เพิ่มเติม)

2. ทีมงานจะทำการแบนเครื่องที่ใช้เล่น ID ดังกล่าวอย่าง ถาวร

3. สำหรับผู้เล่นที่เข้าแข่งขัน esport รายการหลักต่างๆ ของเกม SF และมีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นลงทำการแข่งขันจริง จะถูกแบน ID ถาวร แบนเครื่องถาวร และถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันยกทีม และบทลงโทษอื่นๆ ทันที โดยไม่มีข้อยกเว้น

 

 

ทางทีมงาน ขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและรายงานการกระทำผิดที่เกิดขึ้นภายในเกมเข้ามา สำหรับปัญหาต่าง ๆ ทางทีมงานจะรีบตรวจสอบและดำเนินโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้สังคมเกม Special Force เป็นสังคมเกมที่ดีที่สุด

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ทีมงาน SPECIAL FORCE