e-sport
04/03/2020
SF กฏการแข่งขัน

 

กฏการแข่งขันของ  Special Force Tournament

 

 

ขั้นตอนการแข่งขันโหมดทีม

1.แผนที่และไอเทมต้องอยู่ในการดูแลและอนุญาตจากทาง ผู้จัดการแข่งขัน เท่านั้น โดยทีมงานจะประกาศให้ทราบพร้อมกับตารางการแข่งขันรูปแบบการแข่งขันแข่ง ทีม 5 VS 5 แข่งขันจำนวน 14 Rounds ครึ่งแรก 7 Rounds ครึ่งหลัง 7 Roundsในการแข่งขันรอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ

2.ทีมที่ชนะจะต้องชนะ 1 Map ทีมใดชนะ 8 Rounds ใน 14 Rounds ก่อนจะเป็นผู้ชนะ (ครึ่งแรก 7 Rounds ครึ่งหลัง 7 Rounds)แข่งขันในรูปแบบชนะ 1 Map โดย ผู้ที่ชนะ 8 Rounds ใน 14 Rounds ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ (ครึ่งแรก 7 Rounds ครึ่งหลัง 7 Rounds)

3.ในกรณีที่จำนวน Win เสมอกันเมื่อแข่งจบครบ 14 win จะให้ทั้งสองทีมเสมอกัน จะให้ทั้งสองทีมแข่งขันในรอบ Golden Round ไม่สลับฝั่งทีมใดชนะในรอบ Golden Round จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน

 

กฏการเข้าร่วมแข่งขัน

1.ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าแข่งขันในรายการแข่งขันให้ครบตามจำนวนการแข่งขัทที่ทางทีมงานหรือทีมที่ได้รับมอบหมายจากทางทีมงานจัดขึ้น

2.ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการ  Online ของ SF ต้องปฏิบัติตามกฏที่ทางทีมงาน Specialforce แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด

3.หากไม่สามารถแข่งขันได้ตามที่ทีมงานกำหนด หากผู้เล่นต้องการเลื่อนแข่งขันต้องได้รับการอณุญาตจากทางทีมงานและคู่แข่งขันเท่านั้น    หากฝ่าฝืนทีมงานมีสิธิ์ในการลงโทษตามกฏกติกาแข่งขันของทัวร์นาเม้น

4.หากผู้เข้าแข่งขันต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของทีม,ผู้เล่น,หรืออื่นๆที่ส่งผลกับการแข่งขัน SF FIRST WAR  ต้องได้รับการอณุญาตจากทางทีมงานหากฝ่าฝืนทีมงานสามารถสั่งปรับหรืองดสิทธิ์ในการแข่งขันหรืออื่นๆ

5.หากทีมหรือผู้เล่นใดฝ่าฝืนกฏที่ทีมงานแจ้งไว้ในการแข่งขันทีมงานมีสิทธิ์ในการแบนทีมหรือผู้เล่นนั้นๆได้ตามความเหมาะสม

 

กฏกติกาทั่วไป

1.ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน SF Online สามารถส่งรายชื่อผู้เล่น,Codename ตัวจริงและตัวสำรองได้ 1 ครั้ง ก่อนเริ่มอข่งขันนัดแรก เท่านั้น และต้องใช้ ผู้เล่นและ Codename จนจบทัวร์นาเม้นท์ หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมได้รับการพิจารณาจากทางทีมงานจะถูกลงโทษตามกฏ

2.ห้ามใช้ชื่อ Code name ไม่สุภาพ,หยาบคาย, เกี่ยวข้องกับ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศ หรือวัฒนธรรมดีงาม

3.ห้ามตั้งชื่ออันทำให้การมองเห็นและรูปแบบของชื่อเพื่อให้มองไม่เห็นต่างๆ

4.สำหรับผู้เล่น กรณีตัวละครตายแล้ว ห้ามพิมพ์ ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ตอ้งการแจ้งผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ทราบถึงปัญหาในการเล่นเท่านั้น

5.กรณีหากทำผิดกติกา หรือผู้เล่นไม่รักษามารยาทในการแข่งขัน เช่น การพิมพ์หยาบคาย พิมพ์เสียดสีฝั่งตรงข้าม กรรมการสนามจะทำการเตือนเพียง 2 ครั้งเท่านั้น หากยังกระทำผิดอีกกรรมการจะทำการปรับเสีย Win ในเกมนั้นทันที

6.กำหนดให้ใช้ Function Chat (F4)  สามารถพิมพ์สื่อสารได้เฉพาะภายในทีมเดียวกันเท่านั้น

7.คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และ หลังจากที่ได้ทำการแข่งขันจนจบ และกรรมการตัดสินพร้อมประกาศผลการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่ยอมรับการประท้วงใดๆทั้งสิ้น

8.ผู้เล่นต้องศึกษากฏ กติกาอย่างละเอียด ไม่สามารถอ้างหรือประท้วงสิทธิ์โดยมีสาเหตุจากการไม่ศึกษากฏ กติกาการแข่งขันได้

9.ทีมใดก็ตามที่ทำการใช้โปรแกรมในการช่วยเล่นใดๆ นอกเหนือจาก Client เกม Special Force หรือทำการดัดแปลงไฟล์ ทีมงานถือเป็นการละเมิดกฏการแข่งขันอย่างร้ายแรง ทีมจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที (การตัดสินว่าทีมดังกล่าวใช้โปรแกรมในการช่วยเล่นใด ๆนอกเหนือจาก Client เกม Special Force ถือเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดและการพิจารณาของทางทีมงานแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด) 

10.ทีมใด ๆ ก็ตามที่ทีมงานพิจาณาแล้วว่าละเมิดกฏการแข่งขัน ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ตามกฏแข่งขันแบบมาตรฐาน และ/หรือ ตามกฏการแข่งขันรอบ Online ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอด ปีการแข่งขัน   หรือ ตัดสิทธิ์การแข่งขันตลอดไปเป็นการถาวร หรือ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน SFLeague ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจาณาของทีมงานแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

11.ทีมใด ๆ ก็ตามเมื่อเข้าสู่การแข่งขัน แต่ไม่มาแข่งตามที่กำหนด ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตัดสิทธิ์การแข่งขันของทีมนั้น ๆ ทั้งทีมในการแข่งขัน ทุกรายการ พร้อมทั้งเลือกทีมอันดับถัดไปจากการแข่งขันอื่นๆมาแข่งขันแทนทันที หรือไม่เลือกก็ได้ โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสินของทีมงานแต่เพียงผู้เดียว

12.ทีมใดก็ตามที่กระทำการใด ๆ โดยเป็นการเอาเปรียบหรือแสดงเจตนาเพื่อทำการเอาเปรียบคู่แข่งขัน ทีมงานมีสิทธิ์ในการตัดสินให้ทำการแข่งขันใหม่ หรือตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทีมนั้น ๆโดยมีเงื่อนไข หรือไม่มีเงื่อนไขใด ๆก็ได้ ทั้งนี้การตัดสินการกระทำดังกล่าว ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและลงโทษ แต่เพียงผู้เดียวโดยการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด 

13.ทีมผู้ชนะจะต้องทำการ โพสผลการแข่งขันรวมถึงรูปภาพในครึ่งเวลาแรกและเวลาที่ 2 ให้กับทางทีมงานทันทีหลังจากแข่งขันไม่เกิน 30 นาที

14.ผู้เล่นสามารถยื่นเรื่องประท้วงได้หลังจบเกมการแข่งขัน ภายใน 30 นาที หากเป็นการประท้วงที่มีการตรวจสอบรูปแบบการเล่นต้องส่งหลักฐาน รีเพลย์จากตัวเกมเท่านั้น 

 

** หมายเหตุ หากผู้เล่นฝ่าฝืนกฏการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากทีมงานตรวจสอบย้อนหลังแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ให้มีผลตามกฏการแข่งขัน **

 

 

 

กฏกติกาผู้เข้าแข่งขัน

1. ทุกทีมต้องมีผู้เล่น 5 คน โดยมีตำแหน่ง Assault Rifles 4 คน/ตำแหน่ง Sniper 1 คน ** กรณีไม่สามารถแข่งขันได้ มีผู้เล่น (ตำแหน่ง Sniper 2 คน/ตำแหน่ง Assault Rifles 3 คน)**

2.ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิเตอร์ และตั้งค่าที่จำเป็นในการแข่งขันโดยมีระยะเวลา 15 นาทีก่อนเริ่มแข่งขัน

3.หากขณะแข่งขันอยู่นั้นเกิดปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือเกิดปัญหาจากอุปกรณ์ของทางผู้เล่นเอง ทำให้การแข่งขันต้องเลื่อนออกไปทีมที่เป็นผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะได้รับการเตือนครั้งที่ 1 และหากมีการเตือนครั้งที่ 2 หากมีครั้งที่ 3 จะถือว่า win ที่หลุดนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ทันทีและแข่งขันต่อไป

4.ผู้เข้าแข่งขันตัวจริง 5 คน สำรอง 2 คน (สำหรับตัวสำรองมี หรือไม่มีก็ได้)

5.ระหว่างแข่งขัน ทีมที่เข้าแข่งขันต้องประกอบด้วย  ผู้เข้าแข่งขัน 5 คน (เป็นผู้เล่นในเกม)

6.ผู้เล่นจะต้องไม่สามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครหรือส่งตัวละครอื่นนอกเหนือจากที่ลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าแข่งขันจนกว่าจะจบ หากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถูกประท้วงจะถือว่าปรับแพ้ในการแข่งนั้นทันที

7.กรณีที่มีไอดีที่ใช้แข่งซ้ำกับทีมแข่งขันทีมอื่นในรอบออนไลน์-ออฟไลน์ ทีมงานขอทำการปรับแพ้ทั้งคู่

 

 

กฏกติกา การใช้ TEAM VIEW (เฉพาะรอบออนไลน์)

1.ให้ทั้งสองทีมเตรียมโปรแกรม Team View ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการแข่งขัน

2.ให้ทั้งสองทีมสลับกันตรวจสอบเครื่องแขงขั้นจากโปรแกรม Team view จากทีมคู่แข่งขัน

3.กรณีที่ผุ้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถ Team View ได้จะต้องให้ผู้เล่นดังกล่าวทำการส่งไฟล์วิดีโอที่กดโดย F11 ตั้งแต่เริ่มแข่งจนจบแมทช์พร้่อมแจ้งผลการแข่งขันหสกไม่สามารถส่งได้และมีการประท้วงเกิดขึ้นทีมงานจะไม่รับรองผลการแข่งขันและให้แข่งขันใหม่ในครั้งที่1หากครั้งที่2เกิดกรณีเดิมทีมงานจะปรับแพ้ทีมดังกล่าว

4.กรณีที่ทีมหนึ่งยินยอมให้ทีมคุ่แข่งตรวจสอบด้วย Team View แต่ทีมคู่แข่งไม่สามารถใช้ Team View ตรวจสอบได้ให้ถือว่าทีมดังกล่าวไม่ต้องส่งวิดีโอที่กดด้วย F11 เข้ามาเนื่องจากทีมดังกล่าวได้แสดงเจตนาให้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย

 

 

กฏกติกา กรณีหลุดออกจากเกม ก่อนการประทะและหลังการประทะ

1.กรณีการแข่งขันก่อนการปะทะกัน ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 5 VS 5 ยังคงมีชีวิตใน round นั้นๆ จะไม่นับจำนวน HP ของที่ผู้เข้าแข่งขันที่เสียไป และจะให้เริ่มต้นทำการแข่งขันใหม่

2.กรณีผู้เล่นหลุดออกจากการแข่งขันหลังการปะทะกันใน rounds นั้นๆ การแข่งขันยังคงต้องดำเนินต่อไปจนจบ rounds นั้นๆ และนับบันทึก Scores หลังจากนั้นจึงทำการสร้างห้องเริ่มการแข่งขันต่อไป

3.กรณีที่มีความล่าช้าและข้อผิดพลาดใดใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากความขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาการเชื่อมต่อ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้น การตัดสินทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับกฎ ก่อนและหลังการปะทะ

 

 

กฏกติการประท้วงของผู้เล่น

1.ผู้ที่สามารถประท้วงขอหยุดเกมต้องเป็นหัวหน้าทีมเท่านั้น

2.กรณีใช้บัคต่างๆ หัวหน้าทีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์ประท้วงต่อผู้ตัดสิน ซึ่งผู้ตัดสินพิจารณาจาก รูปภาพและรีเพลย์ของผู้เล่นโดยผู้เล่นต้องแจ้งรายละเอียดในกรณีที่ต้องการประท้วงมาเพื่อประกอบการพิจารณา

3.กรณีทีมงานตรวจสอบแล้วเป็นจริง ทีมที่ใช้บัคต่างๆของเกมจะต้องถูกปรับแพ้ใน round นั้นทันทีและนำเพิ่มwin ให้กับฝ่ายตรงข้าม

4.กรณีที่ทีมงานตรวจสอบแล้วไม่เป็นจริง ทีมที่ทำการประท้วงจะต้องถูกปรับแพ้ใน round นั้นและไปเพิ่ม Win ให้กับฝั่งตรงข้าม

5.ถ้าหากทีมนั้นๆ ถูกปรับแพ้ 2 rounds เนื่องจากการใช้บัคจากระเบิดจะถือว่าเป็นการแพ้ใน map นั้นๆทันที

6.หากเป็นการประท้วงเกดี่ยวกับอาวุธแข่งขันจะต้องแจ้งเรื่องการประท้วงหลังจากเข้าเล่นแต่ต้องแจ้งก่อนจบการแข่งขัน

7.ชื่อตัวละครไม่ตรงกับที่ส่งรายชื่อ ปรับ 3วิน/แผนที่/คน (ห้ามเปลี่ยนชื่อระหว่างทำการแข่งขัน)  

8.Type อาวุธเกิน 1 type ปรับ 1วิน/ตัวละคร

9.เข้าห้องแข่งขันสาย15 นาที ปรับ 1วิน

10.มาสาย 16- 30 นาที ปรับ 3วิน

11.มาสายเกิน30 ปรับแพ้บาย

 

กฏก่อนการแข่งขันหรือระหว่างแข่งขัน และ ping ระหว่างการแข่งขัน

1.หากทีมผู้มีสิทธิ์แข่งขันมาร่วมแข่งขันไม่ทัน และระยะเวลาเกินกำหนด 15 นาที จะถูกปรับแพ้ 5 WIN หากระยะเวลาเกินกว่า 30 นาทีจะถูกปรับแพ้ในการแข่งขันทันที

2.กรณีทีมที่มาแข่งขันช้าทีมงานจะให้เริ่มการแข่งขันทันที โดยจะสามารถเซ็ทอุปกรณ์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

3.กรณีผู้เล่นต้องการเลื่อนเวลาแข่งขันต้องได้รับการยอมรับจากทางทีมงานและทีมคู่แข่งขันเท่านั้นหากไม่ครบทั้ง 2 ข้อนี้ทีมงานสามารถพิจารณาผลการแข่งขัน เช่น ปรับแพ้,เสมอ หรืออื่นๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.หลังจากแข่งขันจบภายใน 30 นาทีหากทีมเข้าแข่งขันทีมงานสามารถปรับทีมที่ส่งผลการแข่งขันล่าช้าให้ แพ้ ชนะ หรือเสมอได้ ตามการพิจารณาของทีมงาน

5.กรณีที่ ping ของผู้เล่นขึ้น ขณะแข่งขันเกิน 180  ต่อเนื่อง ขณะเข้าแข่ง 3 win ขึ้นไปจะปรับแพ้ใน win ถัดไป 1 win ทันที่ที ค่า Ping ขึ้นอีกครั้งและหลังจากที่โดนปรับไปแล้วหากยังขึ้นอีกจะถูกปรับอีก 3 win

6.กรณีที่ผู้เล่นคนใดคนนึงมี ping ขึ้น180ขึ้นไปตลอดเวลาการแข่งขันครบ 3 Win ให้ทีมนั้นๆเปลี่ยนผู้เล่นสำรองมาแข่งขันแทน

 

 

กฏการใช้อาวุธ และไอเทมในเกม

1.กำหนดให้มีตำแหน่งAssault Rifles 4 คนตำแหน่ง Sniper 1 คน (ห้ามปรับเปลี่ยนรูปแบบ)ผิดกฏปรับ 3 win/แผนที่

2.อนุญาตให้บรรจุอาวุธได้เพียง 1 Type (Type A เท่านั้น) ส่วนใน Type อื่นๆ ต้องปลดออกทั้งหมด ผิดกฏปรับ 1 win/แผนที่/คน

3.สามารถใช้อาวุธ และไอเทมตามที่ทางผู้จัดการแข่งขัน อนุญาตเท่านั้น ผิดกฏปรับ 3 win/แผนที่/คน

4.ห้ามใช้หน้ากากกันแฟลช

5.ห้ามใช้งานระเบิด 3 วิ

6.ห้ามใช้ M16A2

7.ปืนฉีดน้ำและปืนประเภทแฟนตาซีทุกชนิด เช่น ปืนแมว ปืนเพนกวิ้น ปืนช้าง Gust Hail และอื่นๆ

ข้อ 4-7 ผิดกฏปรับ 3 win/แผนที่ 

 

*** อาวุธตีบวกทุกชนิดใช้ลงทำการแข่งขันได้ ***
หมายเหตุ

สำหรับ Tournament ในปี2019 กฏการใช้อาวุธปืนเพิ่มเข้ามาดังนี้

-ชุดเกราะป้อมกันสามารถใช้งานได้ทุกชนิด

-ห้ามผู้เล่นใช้อาวุธปืนชนิดเดียวกันซ้ำกันภายในทีม เช่น หากมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในทีมใช้อาวุธ M4A1 แล้วห้ามผู้เล่นคนอื่นในทีมใช้ซ้ำกันอีก

-กรณีอาวุธรุ่นที่มี Gen 2 เช่น G36C และ G36C 2nd Gen หรือ UZI และ UZI 2nd Gen ถือว่าเป็นอาวุธชนิดเดียวกันให้ใช้ได้ 1 คนเท่านั้น/ทีม

-ตำแหน่ง Sniper ให้มี 1 คนภายในทีม 

ตัวอย่างที่ถูกต้อง

คนที่ 1 M4A1 

คนที่ 2 FN FAL

คนที่ 3 G36C 2nd Gen

คนที่ 4 UZI 2nd Gen

คนที่ 5 AWP

 

ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง

คนที่ 1 G36C

คนที่ 2 G36C 2nd Gen (ถือว่าเป็นชนิดเดียวกันกับ G36C)

คนที่ 3 M4A1

คนที่ 4 M4A1 MOD (ถือว่าเป็นชนิดเดียวกันกับ M4A1)

คนที่ 5 Cat Gun (ปืนแฟนตาซีห้ามลงแข่งขัน)

 

 

กฏการนัดแข่งขัน online

1.ทีมบนเป็นฝ่ายนัดแข่งขันต้องนัดหมายก่อนเวลา 16.00น. ส่วนทีมคู่แข่งขันให้รับนัดก่อนเวลา 18.00น. หากเลยเวลาที่กำหนดให้ทีมล่างสามารถโพสชนะบายได้หลังเวลา 18.30น.

2.เวลากลางคือ 20.00น. โดยทั้ง 2ทีมสามารถตกลงยืดหยุ่นกันได้ หากไม่สามารถตกลงเวลากันได้ให้ทีมที่พร้อมใกล้เวลา 20.00น. มากที่สุดได้สิทธิ์ชนะบาย

3.การประท้วงการแข่งขันสามารถแจ้งเรื่องผ่านทางกลุ่มการแข่งขัน Special Force ภายในเวลา 21.30น. ในวันที่ทำการแข่งขัน

4.ส่งผลการแข่งขันภายในเวลา 23.59น. ในวันที่ทำการแข่งขัน

5.ห้ามเลื่อนการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน หากมีเหตุจำเป็นต้องแจ้งทีมงานและได้รับการอนุมัตก่อนจึงสามารถเลื่อนการแข่งขันได้  

 

** หากมีเหตุการณ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ทีมงานสามารถนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาและเพิ่มเติมกฏเข้าไปได้ภายหลังโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า การตัดสินจากทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด **

 

-----------------------------------------------------

 

กฏการแข่งขันแบบ Single

1.แข่งขันโหมด 1:1 แผนที่ ISLAND ฝ่ายใดเอาชนะถึงจำนวน 10 Win ก่อนถือเป็นผู้ชนะ แข่งขันจำนวน 2ใน3 เกม 

2.อาวุธรายการ God of Rifle ใช้ปืนไรเฟืลปืนกลเท่านั้น / อาวุธรายการแข่งขัน God of Sniper ใช้ปืนสไนเปอร์เท่านั้น 

3.ห้ามใช้อาวุธแฟนตาซีทุกชนิดให้ติดอาวุธเข้าแข่งขันเพียงปืนหลักเท่านั้น ห้ามพกปืนสำรอง(พก) อาวุธระยะประชิด(มีดทุกชนิด) ระเบิด

4.ชุดแต่งตัวสามารถแต่งตัวละครได้ไม่จำกัด

5.ปืน AA-12 ห้ามลงทำการแข่งขันจัดเป็นอาวุธประเภทลูกซอง (ปรับแพ้)

6.ปืน M16A2 ห้ามลงทำการแข่งขัน (ปรับแพ้)

7.ปืนบวก Weaponkit 1-2 สามารถลงแข่งขันได้

8.กรณีประท้วงการแข่งขันเรื่อง Type อาวุธปืนต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนเริ่มเกม กรณีการประท้วงหลังแข่งไปแล้วไม่มีผล

9.กำหนดส่งผลการแข่งขันไม่เกิน 24.00น. หรือเที่ยงคืนของวันที่ทำการแข่งขัน

หากทีมงานปิดกระทู้ส่งผลการแข่งขันไปแล้วจะไม่รับผลการแข่งขันหลังจากเวลาที่กำหนด

10.หากทีมงานตรวจสอบพบมีการใช้ไอดีซ้ำกันลงแข่งขันแทนกันหรือเจตนาทุจริตการแข่งขัน

ทีมงานสามารถปรับแพ้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องและทำการแบนไอดีผู้เล่นกระทำความผิด 30วัน