event
17/10/2018
รับฟรี Replay Tape

 

Special force จัดให้ตามคำเรียกร้อง ตอบรับความต้องการของเพื่อนๆ

กับกิจกรรมดีๆ แจกฟรีไอเทม REPLAY TAPE 30 วัน ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน

 

 

 

ระยะเวลากิจกรรม 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

Replay Tape 30 วัน

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ไอเทมจะถูกส่งเข้าตัวละครในเกม เพื่อนๆสามารถเข้าตรวจสอบได้ระบบ Inventory>Game Item

 

 ตัวอย่างหน้ารับไอเทม

 

เงื่อนกิจกรรม
- กิจกรรมนี้หนึ่งไอดีสามาารถกดรับไอเทมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น/เดือน
- สามารถกดรับไอเทมได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 เวลา 23.59 น.
- รางวัลไอเทมดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลไอเทมอย่างอื่นหรือเงินสดได้
- ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด