event
07/01/2021
รับฟรี เดือนละครั้ง Replay Tape 30 วัน

 

Special force จัดให้ตามคำเรียกร้อง ตอบรับความต้องการของเพื่อนๆ

กับกิจกรรมดีๆ แจกฟรีไอเทม REPLAY TAPE 30 วัน 

 

 

 

ระยะเวลากิจกรรม 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

Replay Tape 30 วัน

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ไอเทมจะถูกส่งเข้าตัวละครในเกม เพื่อนๆสามารถเข้าตรวจสอบได้ระบบ Inventory>Game Item

 

 ตัวอย่างหน้ารับไอเทม

 

เงื่อนกิจกรรม
- กิจกรรมนี้หนึ่งไอดีสามาารถกดรับไอเทมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น/เดือน
- สามารถกดรับไอเทมได้ตลอดกิจกรรม
- รางวัลไอเทมดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลไอเทมอย่างอื่นหรือเงินสดได้
- ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด