1. กิจกรรมสำหรับผู้เล่น Special Force ทุกคน
2. วันที่กิจกรรม 15 มิ.ย. - 31 ก.ค. 60
3. หนึ่งไอดีรับไอเทมได้หนึ่งครั้ง
4. ของรางวัลเป็นไอเทมพิเศษ 11 ชิ้น
5. ไอเทมของรางวัลเป็นซีเรียลโค้ดเท่านั้น